Zajęcia logopedyczne Drukuj
Wpisany przez Dyrekcja   
poniedziałek, 19 września 2011 14:40

Zajęcia logopedyczne odbywają się w przedszkolu w każdej grupie zgodnie z Rozkładem zajęć dodatkowych.

 

Okres przedszkolny to czas intensywnego kształtowania się mowy i języka dziecka. W tym czasie rozwija się umiejętność identyfikacji i różnicowania dźwięków mowy, tzw. słuch fonemowy, a na jego bazie umiejętność analizowania i syntetyzowania słuchowego wyrazów oraz pamięć fonologiczna wyrazu i zdania.

 

Wielokrotnie powtarzane przez rodziców nazwy przedmiotów, znajdujących się w otoczeniu dziecka, zostawiają słuchowe ślady w jego mózgu. Dziecko usłyszawszy potem daną nazwę potrafi sobie wyobrazić przedmiot, do którego ona się odnosi, czyli potrafi zrozumieć znaczenie wyrazu, a z czasem potrafi również nazwać przedmiot. Rozwój mowy postępuje równolegle z rozwojem motoryki narządów artykulacyjnych. Mowa wytwarza się dzięki skoordynowanej aktywności muskulatury języka, warg, gardła itp. Do rozwoju i koordynacji poszczególnych części aparatu artykulacyjnego potrzebny jest czas i aktywne ćwiczenia.

Rozwój mowy dziecka trwa kilka lat i w jego przebiegu wyodrębniają się pewne okresy. W wychowaniu przedszkolnym szczególnie ważne są dwa okresy:

  • okres zdania (2-3 r. ż.),
  • okres swoistej mowy dziecięcej (3-7 r. ż.).

Bardzo duże znaczenie w tym wieku mają prowadzone z ogółem dzieci w przedszkolu ćwiczenia. Dadzą się one ugrupować w cztery rodzaje działań:

  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia rytmizujące
  • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne
  • ćwiczenia słuchu fonematycznego

Ćwiczenia grupowe z logopedą powinny przyczynić się do usprawnienia strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy, umiejętności sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego i dalszego środowiska wychowawczego a także umiejętności komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych.

Poprawiony: piątek, 27 lutego 2015 17:58